Monday, April 16, 2018

Hur vi kan prata och skriva inkluderande - om osynliga normer i kommunikation

Förra veckan var jag på ett föredrag med Malena Lau från Västra Götalandsregionen om osynliga normer i kommunikation. Det var Sveriges kommunikatörer som var arrangör.

Under föredraget kom jag och tänka på när jag började föreläsa om digitalt ledarskap
och de misstagen jag gjorde i början. I ett av mina första föredrag så hade jag bara exempel om män och vad de hade gjort som ansågs smart. Pinsamt!

När jag föreläser idag så brukar jag tänka igenom alla exempel jag tar upp och ser till att publiken känner sig inkluderad. Att bara ta upp förebilder och historier om personer av samma kön hjälper inte till med det inkluderande tänkandet.

I media så handlar mellan 70-75 procent av alla artiklarna om män, så det är inte konstigt att man inte tänker på att ta upp vad kvinnor har gjort om de knappt syns i media. Det har varit på samma sätt i över 25 år och ser likadant ut i hela den engelskspråkiga mediavärlden.

Om man till exempel ska föreläsa för lokala småföretag så är det bra att ta reda på vilka dom är och anpassa föreläsningen efter dom. Det är inte super-relevant vad storföretag har gjort inom olika områden om det inte liknar vardagen hos de som sitter och lyssnar.

Genom att vara mer inkluderande i sitt sätt att prata, skriva och vara så når du fler målgrupper. Är du marknadsförare eller försöker rekrytera nytt folk så spelar detta oerhört stor roll. Jag skrattade när jag Malena Lau visade en annons från Volvo från 2011. Den kändes mer som om den var från 1980.

Killen i annonsen säger VI SÖKER MIG!
VI SÖKER MIG - VOLVO annons 2011


Annonsen blev anmäld till reklamombudsmannen.Vilka var inkluderade i annonsen? Unga civilingenjörer som gillar fotboll och spelar gitarr.

Volvo har lärt sig med åren och jag hoppas att de gör bättre annonser idag.

Vill du bli bra på att tänka och agera inkluderande så måste du träna. Övning ger färdighet. Du måste bli mer medveten om vem du är och på vilka sätt du är priviligerad och sen jämföra ditt liv med andra som kommer med andra förutsättningar.

Ett av mina privilegium är att jag är född i Sverige och har haft gratis skolgång ända upp till universitetet. Hade jag varit född i ett annat land i annan familj så hade jag kanske inte haft den turen.

Malena Lau gav många exempel på hur patienter blir diskriminerade i vården. I många länder och kulturer runt om i världen så jobbar man inte med förebyggande sjukvård, utan man söker bara hjälp när man är akut sjuk. Många patienter känner inte till sina rättigheter och har svårt att navigera sig fram i systemet. Läkare bemöter kvinnor annorlunda är män. Hon berättade också om att det finns en sida å Facebook som fokuserar på Jämlik vård.

Om du jobbar som föreläsare, kommunikatör, marknadsförare, ledare/manager eller bara vill förbättra din kommunikation så kommer här några tips:
  • Lär dig så mycket som möjligt om dina målgrupper. Ju bättre insikt du har om dom desto bättre förståelse för deras problem får du.
  • Se över dina exempel och se till att du inkluderar så många som möjligt i dom. Har du bara manlig hjältar i dina berättelser så kanske det är bra att ta med en eller två kvinnor.
  • Gå en kurs eller läs en bok om mångfald och inkluderande.
  • Gå igenom all kommunikation och se över vilka exempel du har där. Jag känner ett par som består av två kvinnor. När de läste på om deras förlossning så skrev ett sjukhus om maken och det andra om partnern. De valde att föda på det sistnämnda.
  • Ett sista men dock så viktiga tips är att vi ska stäva efter att vara konsekventa i vårt beteende och kommunikation. Att sitta i ett möte en dag och säga att man är emot diskriminering av kvinnor till att nästa dag med nya människor prata nedvärderande om kvinnor är bara oärligt. 
Vi har alla fördomar, och det farligaste är att tro att vi inte har några.

Sveriges diskrimineringslag byggs på sju grunder och omfattar kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

No comments:

Post a Comment