Wednesday, February 15, 2017

AwardParty i Falkenberg

Jag hade chansen att vara med på årets AwardParty för näringslivet i Falkenberg. Vi satt på ett grymt trevligt bord med flera trevliga företagare.

Om någon säger att det inte finns något driv kvar i dom lantliga delarna i Sverige så har dom helt fel. Under kvällen pratade jag med massa entreprenörer som tänker och planerar långsiktigt, vill expandera och tänker hållbarhet, och det är ju tack vare dom som alla delar av Sverige blommar upp.

Läs mer om kvällen och alla vinnarna här.

Här är ett kort på mig med Magnus och Hans.

Magnus Falk, Energi- och miljöcentrum, Sofie Sandell från Industriellt Utvecklingscentrum Halland och Hans Reich från Chalmers. Foto från Hallands Nyheter. 

Thursday, February 9, 2017

Typiska kännetecken på digitalisering


Den senaste tiden har jag jobbat med ett projekt som fokuserar på digitalisering inom industrin i Halland.

Det är så mycket som digitaliseras just nu och det är på agendan hela tiden. Många vill ändra och förbättra processer och arbetssätt, vi når ut till nya kunder med hjälp av interaktion på sociala medier. Produktionen och produktutvecklingen går fortare framåt med hjälp av trådlös kommunikation och 3D printing.

Digitalisering är ett ord som skiftar form och betydelse beroende på vad man pratar om, men samtidigt så är en stor del av allt vi gör dagligen digitalt.

Tecken på digitalisering 

Kraven på digitalisering ger många ångest, och det är ett av dom jobbiga tecknen som finns. Man vet att man borde, men det är svårt att veta var man ska börja.

Ett annat tecken på digitalisering är att våra förväntningar är höga, vi är otåliga som sjuttan. Ingen vill vänta längre än nödvändigt på ordrar, prototyper, bekräftelse och leverans. Är du leverantör till stora företag, som ligger före inom digitalisering, så kommer dom att driva på ert digitaliseringsarbete genom att ställa högre krav. På så sätt så sker digitaliseringen snabbare på företag som levererar till krävande kunder.

En annan sak som är ett tecken på digitaliseringen är att nyfikenhet och viljan att vara först prioriteras. Är flera personer i ledningsgruppen medvetna om vad digitalisering betyder, och dessutom bra ledare, så kommer dom att förändra hur företaget jobbar.

Ett företag som jag utbildade i London tog innovation och digitalisering på stort allvar och varje avdelning hade en ”innovation champion”. Det liknade ett skyddsombud som hade befogenheter att rätta till andras beteende som inte ledde till bättre samarbete och ny innovation. Det var inte särskilt förvånade att dom var framgångsrika i sin branch. Min erfarenhet säger dock att det är ytterst få företag som har flera personer som hejar på digitaliseringen.

Vad betyder digitalisering för Sverige idag?

Att digitalisera inom industrin i Sverige betyder att produktionen stannar kvar här istället för att flytta till andra billigare länder. Det finns glädjande läsning på Sveriges radios hemsida, fler företag planerar att ta hem sin tillverkningen till Sverige igen. Anledningen att man flyttar hem igen är ofta att produktionskostnaden inte blev så billig som beräknat, och kvalitet och transport är två faktorer som också spelar in. Sen år 2000 så har över 160 000 industri jobb försvunnit från Sverige, och en stor del av dom jobben kommer inte tillbaka hit.

Många små- och medelstora företag (SME) i Sverige hänger inte med och klarar inte av att konkurrera med resten av världen. I Ny Teknik skriver Ove Leichsenring: ”Enligt statistik från Eurostat befinner sig bara 11 procent av de svenska företagen på en avancerad nivå vad gäller digital teknik. Siffran är lägre än i något annat nordeuropeiskt land och kan jämföras med det europeiska genomsnittet på 17 procent.”

Det är bland annat genom att fler företag kommer upp på en avancerad nivå inom digital teknik som vi kommer att behålla produktionen här.

Varför väntar man med digitaliseringsarbetet? 

Under mina år när jag jobbade med digitalisering i London i kombination med de intervjuer och workshops som jag har gjort hittills så ser jag en trend i varför det går långsamt framåt, det finns flera favoritsjäl som man skyller på:
 1. vi har inte tid 
 2. det är dyrt att ställa om till digitalisering 
 3. och det finns inte tillräcklig med kunskap om digitalisering.

Styr fokus mot digitalisering

Pressen att digitalisera tar sig uttryck överallt i världen, det går inte att smita ifrån hur man än gör.

Här är några tankar om vad som hjälper till på vägen mot att digitalisera mera: 

 • Fler ledare och medarbetare behöver lära sig om digitaliseringens möjligheter. Man måste veta vad API är, hur IoT funkar med sensorer, och hur man använder sociala medier (och mycket annat). Allt detta påverkar hur man tar beslut om vad man ska göra. Uppfinningar och nya arbetsätt uppkommer när man vet vad man kan göra med det som finns. Många företag samlar data på hög, men tar inte tid att organisera och jobba med den. 
 • Utbilda alla inom kreativitet och ledarskap. Yes, vet du mycket om hur kreativitet funkar när man jobbar i grupp så blir du en bättre ledare. Allas idéer måste välkomnas.
 • Fler företag behöver öppna upp sig och på lång sikt lära sig att förbättra och förfina sitt arbete så att dom når en ny nivå av produktivitet. 
 • Till viss del kan digitalisering hända ad hoc utan planering och djupare kunskap, men det är större chans att lyckas om man kan föreställa sig hur en digitaliserad framtid ser ut och hur det kommer att hjälpa företaget internt, kunder och andra stakeholders.
 • Det behövs fler goda förebilder om hur man kan jobba digitalt. Kanske fler företag kan åka på utbildningsresor inom den tyska industrin? 
 • För att utveckla den lokala industrin så behöver man tillgång till lokal utbildning i närheten eller på företaget.
 • Tekniska yrkesutbildningar behöver jobba på sitt rykte så att fler blir intresserade. Man har samma problem i Storbritannien och man prata mycket där om att STEM ämnena (science, technology, engineering, and mathematics) i skolan måste få högre status.

Vad kan inte digitaliseras? 

Det är mycket som inte kan digitaliseras, till exempel bra ledarskap, kreativitet, nya idéer, ett öppet sinnen och bra kundservice. Inga digitala system kommer att kunna ersätta dem och utan dom så kommer digitalisering inte att fungera. Det handlar främst om att lära sig hur man kan introducera moderna arbetsätt och ledarskap som funkar nu 2017. Tyvärr är det många organisationer som använder sig av management modeller från 1950 när dom försöker komma in i den digitala eran.

Ett sista tecken på digitalisering är att man skapar nya samarbeten som inte fanns från början. Det är därför det hjälper att ha ett öppet sinne.

Sunday, February 5, 2017

Det magiska ordet som man ska använda ofta


Jag tänkte ägna lite tid åt ett viktigt ord. Ett ord som får andra att känna sig viktiga. Ett ord som alltid ska användas. Ordet hej. Ja, ett vanligt hej.

Nu när jag är tillbaka i Sverige har jag märkt att en hel del vuxna jag möter inte använder sig av hej. Nej, dom ignorerar och säger inte hej och presenterar sig inte. 

Jag vet inte om det är en reflektion av att dom har för mycket i huvudet och inte kan klämma fram ett hej, eller om det är något annat. Men det har hänt mer är två gånger och då är det en trend. 

En gång när det hände så hände så hade jag haft en jobbig dag, allt var kaos för mig och jag kände mig som att jag skulle ramla av planeten Tellus ut i rymden. 

Då mötte jag en person som var helt upptagen av hens egna tankat totalt ignorerade mig när jag anlände och bara fortsatte att prata med dom andra. Ok, jag inser att hen hade något viktigt att berätta, men att ignorera och inte bry sig om att hälsa det är bara oförskämt. Det är genom att säga hej som man får andra att känna sig inkluderade och välkomna. 

En grupp som jag har jobbat med den senaste tiden berättade att dom hade ett ’hälsnings-manifesto', och det är så bra. Det går typ så här: 
 • Hälsa på alla, även om du inte känner dom eller har träffat dom innan. 
 • Behandla alla med respekt. 
 • Du som individ är med och skapar en god atmosfär. 
 • Acceptera alla för den dom är. 

Det är genom att ha ett bra första bemötande som man bygger relationer. Har man en relation och känner till vem någon är då kan man också lösa eventuella konflikter. 

Alla relationer börjar med och underhålls med det enkla ordet hej. Hej, hur är det. Hej, välkommen, jag heter xxx. Hej, kul att träffas igen. 

Hej är viktigt. 

Tack för att du läste, och kom ihåg att säga hej till dom du möter nästa vecka.